ยังไม่โล๊ะทิ้งอีกหรอ พี่พะซอเอา เอาตั๋วเก่าใส่ไฟมาฝึกบินไนท์ไฟล์ (วันนี้บ่าเมาเห้ย)

ของอานนท์ลายหูลายต๋าขนาดจ๋นไผบ่อบินตวยมันแจ้งเกินต้องได้บินคนเดียว(จ๋นปอ งอน  55)

เอาแบตตี่เหลือจากการบินมาเสียบกับหลอด LED เป็นไฟส่องสว่างเวลาใส่แบต และเสียบถอด ติดหลังคารถ เนื่องจากเครื่องบินมันแจ้งเกินไป ยะหื้อสนามบ่อมืดบินไนท์ไฟล์บ่าม่วน

อ้ายวี เอาตั๋วเก่าตี่จิ๋วแป๋งหื้อมาบิน แล้วตก เอา kingcatบินแต่ก่อโดนคลื่นก๋วน สู้ต๋ายจนต๋ายเครื่องบินตกตามระเบียบ

อานนท์แยงของพะซอว่ามันยังบ่าแหลวซักเตื่อยังบ่อปอติดไฟแหม(ฮาท่าจะบ่าได้ขายละ)

แยงของฮาหยังนักวะ

บนรถของนนท์นอนหงาย ของอ้ายอั๋นเปิดไฟ

ไค่บินม่วนต้องซื้ออย่างอ้านนิพะซอ

ท่านบินบนดอย กำลังจะแยกร่างแล้วครับ

อ้ายหล้าหลังจากตกวันก่อน บ่อได้เอามาบินมาถายรูปอย่างเดียว

เครื่องอ้ายอั๋นลงมาเสร็จก็เปิดเป๋นไฟสัญญาณบอกให้รถรู้ว่ามีเฮาอยู่ตางนี้เด้อ

วัดแบตเตรียมขึ้นบิน มืด ๆ

บ่อตก แต่เก็บไก๋

กลับหน้าหลักจร้า