กิจกรรมวันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2551

 

 

ปรากฎการณ์แปลก ๆ เหนือน่านฟ้า อำเภอแม่สะเรียงครับ (( มีชื่อเรียกว่า ฟ้าแตก )) ไปดู !!!

 

กลับหน้าหลัก

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *