08 พฤศจิกายน 2551 วัน FF Normad ลำสวย

 

เริ่มเข้าสนามกันตั้งแต่เวลา 08.00 น.

  มาดู Normad ของพ่อเลี้ยงพะซอกัน

  หัวหน้าหน่อยขอลองบินหน่อย เผื่อจะมี ลายกรมป่าไม้กับเขาด้วย

 ที่ลงจอดอย่างนี้เพราะน้ำมัน เอ้ย แบตหมด

 

ตอนเขาบินกัน เจ้าน้องเล็กสนามทำอะไรไม่รู้ เห็นว่าหงายท้อง

ต่อไปก็บินน้ำมัน และไฟฟ้ากันต่อ วันนี้วุ่นวาย หลายลำ

  เครื่องน้ำมันยังจูนได้ ไฟฟ้าเราขอจูนมั่งละว้า

  ลูกสาว ป๋า เกรียงมาเป็นนักบินร่วมกับ คุณพ่อ

  เครื่องมันท่าจะเพื้ยน(หรือคนเพี้ยน) บินตั้ง 3 ไฟล์จนท่อหลุด ขอเช็คหน่อย

กลับสู่หน้าหลัก