บันวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ.2551

เอกเอา CB มาให้ อ้ายหน่อย กับพะซอทดลองบิน และทดลองตัดสินใจซื้อ

กลับสู่หน้ากิจกรรม