บินไฟฟ้า จุดเริ่มต้นการบินของแม่สะเรียง

จุดเริ่มต้นบินไฟฟ้าที่แม่สะเรียง (อยู่ระหว่างรวบรวมรูปภาพเก่า ๆ)

 

เริ่มต้นที่ เครื่องบินของเอกแม่สะเรียง

 

บอร์ดี้จาก Tss Flying เริ่มแรกเป็นวงจร Flybird แต่นำลงวงจรFalcon ทำ3 ใบพัด ทำหลูบได้
ชื่อในสนาม เจ้าตากบ โดยเพิ่ม
สติก Back (สติกคันเร่ง)

 

 

 

อาจารย์ใหญ่ด้านการบินหลายคนเริ่มจากตัวหนี้ Falcon

 

 

 

จุดเริ่มต้นการเล่นเครื่อบินที่มีรูปร่างคล้ายเครื่องบิน ใส่วงจร Falcon จาก 2 ใบพัด เป็น 4 ใบพัด ถึง 5 ใบพัด
(เจ้าแสบ ลำนี้ปลดประจำการ)

 

 

 

 

วงจรFalcon 3 ใบพัด

 

 

 

 

รวมญาติบินไฟฟ้า

 

สุดท้ายคือเจ้าใหญ่ Bigone วงจรFalcon

 

 

กลับสู่หน้าจุดกำเนิดชมรม